Щорічний звіт директора Чернівецького ліцею №9 Чернівецької міської ради за 2021-2022 н. р.

Шановні колеги, батьки, учні!

Виконуючи вимоги Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 №55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», у відповідності до функціональних обов’язків та з метою подальшого утвердження відкритої, демократичної державно-громадської системи управління освітою, представляю вашій увазі звіт про підсумки роботи за 2021–2022 навчальний рік. У своїй роботі колектив ліцею керувався Статутом Чернівецького ліцею №9, стратегією розвитку, річним планом роботи, посадовими обов’язками, та документами, що регламентують роботу закладу загальної середньої освіти.

Досвідчений та професійний колектив Чернівецького ліцею №9 успішно реалізовує Реформу Нової української школи, яка має на меті змінити життя дітей в школі – зробити освіту корисною для їхньої успішної самореалізації в світі XXI століття, під час навчання не лише передавати знання, а й вчити застосовувати їх в реальних ситуаціях,допомогти кожній дитині якнайкраще розкрити свої здібності і нахили.Учні класів НУШ завершили початкову освіту, 4 клас, та стали 5-класниками і перейшли добазової середньої школи НУШ. В умовах реформування галузі освіти відповідно до положень Концепції «Нова українська школа» учителі нашого закладу пройшли програму підготовки та підвищення кваліфікації для організації освітнього процесу в 5-их класах, впроваджуючи державний стандарт НУШ.

I. Загальна інформація про Чернівецький ліцей №9

Заклад функціонує як Чернівецький ліцей №9 після реорганізації Чернівецької гімназї №4 та початкової школи №9 з 1 вересня 2021 року.

У 2021/2022 н. р. у ліцеї на 01.09.2021 року навчалося 1112 учнів у 34 класах із середньою наповнюваністю 30 учнів у класі. Більшість учнів навчаються за програмами МОН. Три четверті класи та два треті класи, а також 7-Б та 8-А класи працюють за програмами проєкту «Інтелект України».

ІІ. Кадровезабезпечення

У 2021/2022 н. р. Штатними працівниками ліцей був забезпечений на 100%. Педагоги працювали на займаних посадах відповідно до фахової освіти та курсів підвищення кваліфікації. Час диктує все нові й нові вимоги до вчителя, тому необхідним для педагога є вміння працювати з комп'ютером, оргтехнікою. 100% педагогів ліцею володіють уміннями роботи з комп'ютером. Всього в ліцеї працює 82 учителів у 1-11 класах, з них – 22 учитель є випускниками нашого закладу, зокрема, це учителі фізики, біології, історії, музичного мистецтва, початкової школи та 16 учителів англійської мови.

Результати роботи свідчать про те, що в нашому закладі працюють професіонали своєї праці, які підтверджують високий рівень знань наших учнів в освітянському просторі міста й високий рейтинг закладу не тільки в області, але й України.

Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на виконання головного завдання – формування у школярів прагнення до навчання; готовність своєю навчальною, а потім і фаховою працею досягти власного соціального успіху і зробити внесок у громадську, державну справу.

Над реалізацією цих завдань наполегливо працювали:

Адміністрація.

Заступники директора з навчально-виховної роботи:

Ліцей №9 І ступінь початкова школа – Рудан Л.В.

Ліцей№9 ІІ і ІІІ ступінь – Лаба О.В., Дзюбко А.О., Мойсова О.П.

Заступник директора з адміністративно-господарської роботи – Мойсов А.П.

Педагогічний персонал:82педагоги, з них

45вчителів мають педагогічне звання «Вчитель-методист»,

10– «Старший вчитель»,

18педагогів нагороджено нагрудними знаками «Відмінник освіти України», троє є лауреатами премії ім.Ю.Федьковича.

Технічний персонал:23працівників.

ІІІ. Методична робота

Методична робота ліцею орієнтована на підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, поліпшення психолого-педагогічної підготовки та професійної майстерності педагогів, виховання у них готовності до самоосвіти, саморозвитку.

Основними завданнями методичної роботи в ліцеї є:

- вирішення проблемних методичних тем закладу;

- сприяння виробленню у вчителів умінь і навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності;

- впровадження та використання психолого-педагогічної науки, передового досвіду, інноваційних та нових технологій, проведення уроків і виховних заходів, новаторських пошуків;

- надання методичної допомоги педагогічним працівникам ліцею;

- вивчення якості викладання, рівня знань, умінь і практичних навичок ліцеїстів;

- систематичне вивчення та аналіз навчальних планів, програм, підручників, посібників, нормативних та інструктивних документів, методичних рекомендацій, визначення конкретних шляхів їх реалізації з метою підвищення якості навчально-пізнавального та виховного процесу, проведення модульно-розвивальних, факультативних та інших занять позакласної і позашкільної роботи, покращення підсумків проведення ЗНО випускників.

Зміст методичної та освітньої роботи визначається річним планом роботи ліцею й узгоджується з колективними і індивідуальними заходами підвищення кваліфікації, що проводяться поза закладом, з атестацією педагогічних кадрів.

Усі педагоги впродовж цього року проходять курси підвищення кваліфікації при ЧОІППО, Чернівецькому національному університеті, на інтернет-платформах Еd-ERA, PROMETEUS, Всеосвіта, курси при ГЕТЕ-інституті тощо. Учитель початкових класів Мішина Л.О. успішно пройшла сертифікацію. Підвищення фахового рівня шляхом проходження курсів дає можливість опановувати нові та вдосконалювати раніше набуті компетентності в межах своєї професійної діяльності або галузі знань, а також є передумовою успішної атестації. У 2021/ 2022 році 15 учителів успішно пройшли атестацію. З них 6 підвищили свою кваліфікаційну категорію, 9 підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

На базі ліцею управління освіти Чернівецької міської ради та інститут післядипломної педагогічної освіти регулярно проводили семінари-практикуми. Тренерами, які ділилися практичним досвідом, були Дзюбко А.О., Мелещук С.Д., Складан В.В. та Шорок О.В.

Вчителі ліцею впроваджують наукові ідеї і розробки в практику освітнього процесу. Зокрема у викладанні навчальних предметів застосовуються платформи «Нові знання», «На урок», для іноземних мов в ліцеї застосовуються онлайн платформи видавництва PearsonMyEnglishLab та MyGrammarLab та німецькі HueberInteractiv (ХуберІнтерактів) та Гете-Інституту KinderUni (німецький цифровий КіндерУні) та Unior-Uni (німецький цифровий ЮніорУні).

IV. Робота з учнями

У Всеукраїнських олімпіадах з базових предметів у І етапі взяли участь 120 учнів, 63учнів взяли участь у ІІ етапі всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, 46 з них стали призерами ІІ етапу, що становить 73 % від учасників олімпіад. Цифровий звіт переможців ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад можна відобразити у такій таблиці:

Предмет Всього учасників ІІ етапу І місце ІІ місце ІІІ місце Всього пере можців
1 Українська мова та література 5 1 (10 кл.) 1 (9 кл) 1 (8 кл.) 3
2 Зарубіжна література 5 0 3 (9-11кл.) 1 (8 кл.) 4
3 Англійська мова 21 6 (8-11кл.) 8 (8-11кл) 7 (8-11кл) 21
4 Німецька мова 8 1 (10 кл.) 1 (8 кл.) 4 (8, 10-11 кл) 6
5 Математика 6 0 1 (10 кл.) 1 (9 кл) 2
6 Біологія 4 0 1 (10 кл.) 0 1
7 Історія 4 0 1 (10 кл.) 3(8-9кл.) 4
8 Фізика 4 0 2 (9-10 кл.) 0 2
9 Географія 4 0 1 (10 кл.) 0 1
10 Хімія 2 0 1 (8кл.) 1 (8кл.) 2

14 учнів повинні були стати учасниками ІІІ етапу названих олімпіад. Троє учнів стали переможцями ІІІ етапу тих олімпіад, які були проведені. Це українська мова (Борова Марія – 9 кл.). Хімія (Равлюк Анна – 8 кл.) Історія – (Лаб'як Оксана – 10 клас). Усі учениці посіли ІІІ-ті місця. Проведення олімпіад з інших предметів унеможливила війна.Лідером серед переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін стала Лаб'як Оксана, учениця 10-Б класу. Вона посіла І-і місця з української, німецької, англійської мов, ІІ-і місця з математики, зарубіжної літератури, історії, фізики. Всього ліцеїстка посіла призові місця у 8 олімпіадах (7 – ІІ етапу і 1 – ІІІ етапу).

Крім Всеукраїнських олімпіад наші учні є учасниками багатьох міжнародних проєктів. Починаючи з 1993 року вже 57 учнів стали переможцями програми за обміном FLEX. Цього року проживала в Сполучених Штатах Америки Лучак Тетяна і навчалася в американській школі, яку закінчила на відмінно за найвищим рівнем складності й увійшла до десяти відсотків найкращих учасників програми Флекс (учитель англійської мови Вербова А.А.). Дівчина не лише популяризувала на масових заходах свою країну, але й з початком війни, з початком війни організувала збір коштів для Збройних Сил України. До шкільної громади доєдналася й громада міста Денвер. Загалом, на кількох акціях, організатором яких була Тетяна Лучак, зібрали 9 тисяч долларів і передали їх Американському Фонду допомоги ЗСУ «Разом forUkraine».

Значні досягнення досягла також учениця 11-Б класу Бурдейна Ольга (учитель англійської мови Мойсеєнко Г.В.), яка, вигравши стипендію у розмірі 100 тис. євро на здобуття міжнародного бакалавріату, навчалася цьогоріч у Європейській міжнародній школі в Грузії. Окрім своєї академічної успішності, яку підтвердила отриманням сертифікату найкращої учениці школи, Ольга Бурдейна організувала в Тбілісі День України, День української писемності, День Вишиванки. З початком війни їй вдалося організувати благочинний ярмарок, на якому було зібрано 3 тис доларів на підтримку дітей України. Ольга Бурдейна ініціювала створення безкоштовної школи для дітей переселенців, де щосуботи проводить заняття.

Також учні 11-их класів Іконніков Даниїл (вчитель англійської мови Складан В.В.) та Ольга Бурдейна стали переможцями міжнародного конкурсу InternationalPublicSpeakingCompetitionорганізаваним для старшокласників американським університетом у Клайпеді LCC. На чолі з вчителем англійської мови Мелещук С.Д. ліцеїсти беруть активну участь у міжнародній програмі eTwinning, яка об’єднує європейські школи в реалізації проєктів англійською мовою.

У 2021-2022 н.р. ліцей продовжував співпрацю з литовським університетом LCC, молодіжною організацією AIESEC та міжнародними організаціями AmericanCouncils, BritishCouncil, CambridgeAssessment, та GoetheInstitut. На базі закладу функціонує сертифікований центр з підготовки до Кембриджських іспитів на чолі з Дзюбко А.О. За результатами якісної підготовки учнів до міжнародних іспитів з англійської мови Чернівецький ліцей№9 вже вісім років поспіль нагороджується почесною відзнакою CambridgeQualificationLabel. Так, у 2017 школа отримала від Кембриджського університету Золотий сертифікат, а в 2022 році - PlatinumQualificationLabel. Понад 150 учнів закладу щорічно успішно здають міжнародні іспити з англійської мови. Учні ліцею успішно склали міжнародні іспити на знання англійської мови FCE, РЕТ, КЕТ, YLE Flyers у листопаді 2021. На жаль, заплановану на березень сесію здачі іспитів CambridgeAssessmentEnglish для учнів 4, 8, 9 та 11 класів було скасовано через військовий напад на Україну. Проте життєвим іспитом на знання англійської та німецької мов, який було успішно складено, став вимушений переїзд деяких наших учнів та навчання в школах за кордоном.

Незважаючи на вимушене онлайн навчання, наші ліцеїсти встигли взяти активну участь у різноманітних спортивних змаганнях:
1. 17.09.2021 року команда ліцею посіла ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю «Козацький гарт»

Високі результати продемонстрували ліцеїсти і в легкій атлетиці:

І місце дівчата та юнаки– у змаганнях «човниковий» біг;

ІІ місце дівчата – стрибки в довжину з місця;

ІІІ місце юнаки– стрибки в довжину з місця;

ІІ місце дівчата – стрибки через скакалку.

У міських змаганнях пам'яті Івана Тивонякакоманда нашого ліцею посіла І місце у командному заліку на Кубок з кульової стрільби (пневматична гвинтівка). У міському етапі «СооlGames» взяли участь три дивізіони різних вікових груп і всі вони посіли другі місця. На І етапі Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура) наші ліцеїсти (середня група) посіли І місце.

У квітні учні 9-В класу стали учасниками Всеукраїнського відкритого уроку «Рух заради перемоги». У травні 2022 року учні 11-Б класу стали учасниками Всеукраїнського фестивалю «Разом до перемоги». Діти, які приїхали з інших міст і розпочали навчання в нашому ліцеї після початку війни мали змогу спробувати свої сили в онлайн турнірі з шахів, який проводився 3-4 травня. 28 травня Всеукраїнська асоціація футболу проводила відкриті уроки з футболу. Наш ліцей представив дві команди по 12 учнів молодшої та середньої груп. Футбол зблизив чернівецьких учнів та дітей з тимчасово переміщених сімей. Юні футболісти отримали в подарунок футболки та пакети з солодощами. Тимчасово переміщені діти отримали гуманітарну допомогу, яку відправили ЗСУ.

Дві команди по 30 учнів взяли участь у проєкті «Поруч», мета якого надати допомогу дітям з тимчасово переміщених сімей, дітям, чиї батьки служать в ЗСУ та іншим. З учнями працювали досвідчені тренери, психологи.

Активно велась робота ліцейного парламенту та висвітлювалась у соціальніймережіInstagram.

На початку осені представники учнівського самоврядування вирішили зробити барвистим шкільний майданчик та віднайшли серед ліцеїстів юних художників, які до Дня міста створили мурали із зображеннями Чернівців на шкільному паркані.

Наприкінці першого семестру всі учні були задіяні у Різдвяних святкуваннях. За підтримки Мойсової О.П. кафедрою іноземних мов ліцею було проведено фестиваль англійських та німецьких колядок. Старшокласники взяли участь у конкурсі новорічних кліпів, на якому переможці та їхні вчителі отримали новорічні призи (організатор Дзюбко А.О.). Впродовж червня 2022 року на базі ліцею діяв безкоштовний мовний табір, у якому учні 1-10 класів мали можливість спілкуватися англійською та німецькою мовами та закріпити мовні навички у невимушеній атмосфері зі своїми однолітками та вчителями.

Війна та території України внесла свої корективи у навчальний процес. Багато ліцеїстів змушені були виїхати за кордон. Тому за рішенням педагогічної ради уроки були переведені в онлайн режимі на платформі ZOOM.Заклад прийняв на навчання більше 120 дітей із постраждалих від війни сімей з Центральної та СхідноїУкраїнита допомогла їм адаптуватися в новому середовищі. Класні керівники щоденно проводили онлайн зустрічі, на яких у родинному колі класу підтримували дітей та налаштовували на позитив і віру в перемогу. Чуйність та професіоналізм нашого педагогічного колективу, підтримка адміністрації закладу та кваліфікована допомога психолога ліцею Сиротюк О.П. сприяли якісному продовженню та успішному завершенню навчального року.

З погодження батьківських громад класів, продовжуючи освітню традицію національно-патріотичного виховання, 12 травня 2022 в ліцеї було проведено акцію єднання «Разом до перемоги». З метою ознайомлення з культурною спадщиною буковинців та усвідомлення національної гордості за свій народ, а також для єднання в родинному колі ліцею на зустрічі ліцеїсти подарували їм вишиванки. Захід «Разом до перемоги» спрямований на формування дружних заємостосунків між дітьми та на пізнання історії навчальних закладів різних куточків України. Також 19 травня, у Всесвітній день вишиванки, у ліцеї відбулася зустріч класних керівників зі своїми класами для спілкування та фотографування у вишиванках. Вчителька мистецтва Паламар Н.Б. надихнула своїх учнів досліджувати культуру краю, створити короткометражні фільми про свої знахідки та презентувати онлайн. Вчителька фізичної культури Комарі М.В. залучила дітей із внутрішньопереселених сімей до дитячо-юнацького футбольного турніру «Шкірянийм’яч».

V. Волонтерська робота

З початку воєнного вторгнення Росії на територію України за ініціативи Мойсової О.П. ліцей розгорнув діяльність волонтерського центру для допомоги ЗСУ, внутрішньо переміщених осіб та співпраці з волонтерською організацією «Артанія. Войтея Україна», засновницею якої є мати нашої учениці 7- го класу. Хочу висловити щиру вдячність вчителям, дітям, батькам за те, що у вільний від роботи та навчання час, вони працювали як волонтери з 24 лютого 2022. Вашими руками було сплетено 38 маскувальних сіток, зібрано 72 тисячі гривень на закупівлю пального, продуктів та інших речей на потребу армії та постраждалим від війни. Від початку війни у приміщенні ліцею працює укриття, тому працівники закладу також організували цілодобове чергування. Багато вчителів успішно пройшли курс підготовки інструкторів з попередження ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами, а для дітей було організовано превентивну зустріч із саперами. Актив ліцею організував збір макулатури, кошти за якубулипереведені на рахунок ЗСУ. Із щирим бажанням підтримати захисників України та висловити їм свою вдячність учні плели сітки, писали листи, малювали малюнки та відзняли відеозвернення до військових, що захищають нашу Батьківщину. Старости класів у квітні також провели акцію «Українська дитяча книжка єднає українців світу»: ліцеїсти поділилися надбаннями своєї власної бібліотеки та подарували улюблені книжки дітям з української діаспори в Чехії.

VІ. Діяльність педагогічних працівників початкових класів

Методичне об‘єднання вчителів початкових класів протягом 2021-2022 н.р. працювало над реалізацією методико-педагогічної проблеми: «Формування основних інтелектуальних і соціокультурних компетенцій у навчанні та вихованні учнів початкових класів шляхом удосконалення та модернізації освітнього простору навчального закладу».

Враховуючи комбінований формат навчально-виховного процесу у 2021-2022 н.р. (очне навчання й онлайн-формат), основною метою методоб’єднання були, по-перше, пошуки та реалізація найефективніших шляхів навчання та виховання учнів ліцею в умовах комбінованого формату здобуття початкової освіти; по-друге, здійснення ефективних і дієвих фахових комунікацій педагогів на внутришкільному, міському, обласному та всеукраїнському рівнях з метою обміну досвідом та підвищення педагогічної майстерності.

Методичним об‘єднанням була використана низка наступних заходів:

-Удосконалення фахової майстерності педагогів у галузі новітніх онлайн-технологій з метою здійснення ефективного навчання та виховання учнів в онлайн-режимі;

-Розробка та впровадження методичних рекомендацій для навчання й виховання учнів в онлайн-режимі;

-Проведення майстер-класів членами творчої групи вчителів (відкриті офлайн- та онлайн-уроки; онлайн-консультації; залучення педагогів ліцею до активної участі у методоб‘єднаннях, нарадах, тренінгах з колегами інших закладів міста, області, країни);

-Щомісячні методнаради з детальним обговоренням шляхів формування та удосконалення основних інтелектуальних та соціокультурних компетенцій учнів, у т.ч. під час дистанційного навчання.

Протягом навчального року члени методоб’єднання працювали над впровадження мнаступних актуальних завдань:

-Способи і засоби ефективного фахового використання онлайн-платформ Zoom та Google Meet в умовах дистанційного навчання;

- Особливості контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів у дистанційному режимі;

-Сучасний вчитель як провідник змін у контексті концепції Нової Української Школи;

-Способи і засоби проведення щоденних «ранковихзустрічей» із залученням шкільного психолога та соціального педагога з метою стабілізації емоційного стану учнів в умовах повномасштабної військової агресії рф в Україні; оптимізація комфортного мікроклімату в класних колективах початкової школи в умовах війни;

-Аналіз навчально-педагогічної бази проекту «ІнтелектУкраїни»; перспективи подальшого впровадження проекту в освітнє середовище ліцею;

-Використання інтерактивних технологій в освітньому просторі закладу як засіб ефективного удосконалення інтелектуальних та соціокультурних компетенцій учнів;

-Роль асистента вчителя в інклюзивних класах.

У контексті роботи над методико-педагогічною проблемою закладу було проведено низку тематичних заходів: «круглі столи», науково-педагогічні тренінги, «аукціони ідей», методичні семінари на актуальні теми:

-«Створення інноваційного навчально-виховного середовища в освітньому просторі закладу в умовах комбінованого навчання»;

-«Практичне застосування педагогічних технологій на засадах компетентнісно-орієнтованого навчання для розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів початкових класів»;

-«Булінг у дитячомусередовищі: причини, наслідки та превентивні шляхи попередження»;

-«Стабільний емоційний стан учнів молодшого шкільного віку в умовах війни як запорука успішного навчання та гармонійного розвитку особистості»;

-«Акмеологічний підхід до навчання й виховання конкурентно спроможної особистості з високим рівнем життєвої компетентності»;

-«Онлайн-екскурсії як ефективний метод розширення світогляду дитини».

У своїй роботі методоб’єднання вчителів початкових класів керувалось Положенням про методичне об‘єднання, в якому визначено основні напрями діяльності та форми роботи цього підрозділу методичної служби, а також використовувало такі форми роботи, як взаємовідвідування уроків, відкриті уроки (у т.ч. в онлайн-форматі),щомісячна організація методичних нарад, регулярна участь вчителів у методико-педагогічних заходах міського, обласного та всеукраїнського рівнів, серед яких:

- «Онлайн-курс для вчителів початкової школи», розроблений Міністерством освіти і науки України та студією онлайн-освіти EdEra (пройшли педагоги, які атестувалися у 2021-2022 н.р., а також молоді педагоги);

-Базовий курс «Безбар‘єрнаграмотність» (класоводи 3-х, 4-х класів);

-«Навчання з попередження ризиків, пов‘язаних із вибухонебезпечними предметами»(EORE) (пройшливи вихователі ГПД початкової ланки ліцею та класоводи 1-х та 2-х класів).

За ініціативи методичного об‘єднання у ліцеї активно працює творча група досвідчених вчителів, яка вивчає, аналізує та впроваджує в освітній простір закладу принципи формування основних інтелектуальних та соціокультурних компетенцій учнів початкової школи шляхом удосконалення та модернізації навчання й виховання. Члени творчої групи (педагоги Рудан Л.В., Кіслінгер Г.М., Кравецька М.Г., Ореховська Н.В., Нагнибіда Л.В., Калиненко Н.В., Мішина Л.О.) регулярно надають фахові рекомендації педагогічним працівникам ліцею з питань методико-педагогічного характеру.

VІІ. Збереження та зміцнення здоров'я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів та працівників ліцею організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний кабінет, де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно діти проходять медичне обстеження, відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у ліцеї формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Вчителі також проходять медичнийо гляд. Проходження медичного огляду фіксється у санітарних книжках установленого зразка.

Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у ліцеї. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст. 22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вище зазначеними документами учні пільгових категорій харчуються безкоштовно. Гаряче харчування учнів1-11 класів відбувається згідно з графіком у їдальнях ліцею.

Цікавими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров'я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю. На початку вересня 2021 року класними керівниками було організовано «День здоров’я» із централізованим виїздом дітей на природу в оздоровчий комплекс «Аква плюс».

VІІІ. Стан охоронипраці та безпекижиттєдіяльності.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу, як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу закладу з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації ліцею. Наказом по ліцею призначено відповідального за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, створено службу з охорони праці, сплановані відповідні заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програмав ступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

У закладі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал мають необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщені стенди на теми безпечної поведінки. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорі.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Тому продовж року у ліцеї не було жодного випадку травматизму учнів.

ІХ. Фінансово-господарська діяльність.

Не зважаючи на вік та зношеність, адміністрація ліцею разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Впродовж навчального року систематично здійснювалась виплата заробітньої плати. Вчасно здійснювавлися бухгалтерією проплати за спожиті енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, ліцей не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Протипожежна система оповіщення потребує реконструкції. Бувають випадки, коли спрацьовує сигналізація в закладах.

Не в кращому стані вікна. Є потреба у ремонті сходинок центрального входу, меблів у три класні кімнати, оновленні спортивних залів, поточних ремонтах коридорів закладу та санвузлів. За рахунок благодійних коштів батьків здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року. Працівниками бухгалтерії планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оподаткування немає. Завжди вчасно готується звіт та документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

Адміністрацією ліцею приділяється достатньо уваги естетичного вигляду навчального закладу. коридори, вестибюль ліцею поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір'я закладу завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються працівниками ліцею, своєчасно обрізаються дерева, кущі. Фарбуються спортивні конструкції. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території закладу.

Звітпро використання благодійних внесків батьківського комітету

Чернівецької міської громадської організації «Наші діти»

при Чернівецькому ліцеї №9

За І-ІІ квартал 2022року

1. Фінансування за бюджетні кошти 11926,98
Ø Перерахунок за матеріали, предмети та інвентар 2280,00
Ø Оплата послуг (пожежне спостереження, послуги зв’язку, дератизація, послуги програмних забезпечень ) 7485,92
Ø Послуги за вивіз сміття «Альтфатер» 2161,06
2. Господарські поточні витрати 26461,35
Ø Ремонт комп’ютерної техніки, заправка картриджів 770,00
Ø Придбання канцтоварів, журналів, наочного приладдя 1516,00
Ø Придбання медикаментів 374,00
Ø Ремонт кабінету бухгалтерського обліку 10323,35
Ø Проведення кабельної інтернетовської мережі 1500,00
Ø Придбання миючих засобів 323,00
Ø Виготовлення фасадних вивісок 7800,00
Ø Придбання господарських товарів (Лампочки,шурупи, дюбеля, відра, лопати, замки, фарби, крани, сифони, віники, замки ) 3855

Всього витрачено з фонду : 26461,35грн

Щорічний звіт директора Чернівецького ліцею №9 Чернівецької міської ради за 2020-2021 н. р.

Щорічний звіт директора Чернівецького ліцею №9 Чернівецької міської ради за 2021-2022 н. р.

Щорічний звіт директора Чернівецького ліцею №9 Чернівецької міської ради за 2021-2022 н. р.

Звіт директора

16.06.2021 р.

Шановні колеги!

Основними напрямками організаційно-педагогічної та виховної роботи в галузі освіти були і залишаються реалізація сучасної освіти та розширення професійної компетентності вчителів гімназії на виконання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної державної програми «Освіта», Концепції середньої загальної освіти, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (затверджена Указом Президента України від 25 червня 2013 № 344/2013); Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом МОНУ № 1456 від 21.10.2013 року, Концепції «Нової української школи» на період до 2029,затвердженої наказом МОНУ № 988 від 14.12.2016 року, Галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти (затвердженої наказом МОН України № 1176 від 14.08.2013 року);Постанови Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» НУШ для перших класів, Постанов Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» для 2-4 класів, № 1392 від 23.11.2011, «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 року № 615; Навчальних програм для учнів 1-2 класів за новим Державним стандартом початкової освіти 2018 р. (Наказ МОН України від 21.03.2018 №268) та для 1-4 класів за Державним стандартом початкової освіти 2011 р. (Наказ МОН України від 20.04.2018 №407), Навчальних програм для 5-9 класів (Наказ МОН України від 07.06.2017 №804), для учнів 10-11 класів (Наказ МОН України від 23.10.2017 №1407).;Наказу управління освіти Чернівецької міської ради № 233 від 20.08.2021 року «Про затвердження Регламенту підготовки та організації освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти Чернівецької міської територіальної громади в умовах карантину в 2021/2022н.р.»

Шановні колеги вітаю Вас з початком нового навчального року.

Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на виконання головного завдання – формування у школярів прагнення до навчання; готовність своєю навчальною, а потім і фаховою працею досягти власного соціального успіху і зробити внесок у громадську, державну справу.

В 2020-2021 навчальному році в гімназії №4 здобувало освіту 620 учнів в 19 класах.Методична робота здійснювалася відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” і була спрямована на підвищення професійної майстерності, розвиток творчої особистості вчителя, учня. Головні зусилля було зосереджено на розвитку особистісно орієнтованої моделі виховання особистості, наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, мотивації до високої результативності у професійній діяльності, покращенню якості освіти, оптимізації контролю.

Науково-методична робота представлена такими компонентами:

- наради при директорові та заступнику,

-методичні оперативки,

-психолого - педагогічні семінари,

-предметні методичні об’єднання,

-тиждень педагогічної майстерності,

-предметні тижні,

-самоосвіта.

Із метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою у гімназії було видано наказ “Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами на 2020/2021н.р. в гімназії” , затверджено склад методичної ради гімназії, визначено та затверджено структуру й форми методичної роботи. Методична рада гімназії впродовж року координувала діяльність усіх методичних структур з урахуванням результатів діагностики та визначеного нею різного рівня професійної майстерності педагогів, диференційованого підходу до їх потреб, що визначало зміст діяльності основних ланок управління методичною роботою в гімназії. Робота з педагогічними працівниками реалізувалась як через традиційні (колективні, групові та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її організації (тренінги, вебінари, майстер - класи, створення педагогами власних веб-сайтів, блогів, психолого-педагогічний консиліум “Адаптація учнів 5 класу до навчання в гімназії”, засідання круглого столу “ Використання ІКТ у навчально-виховному процесі”, аналіз конкретних педагогічних ситуацій, дистанційне навчання). Такі форми методичної роботи використовувались з метою обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, аналізу результату колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково — методичної та педагогічної інформації.

2020/2021 навчальний рік був ускладнений карантинними заходами пов’язаними із COVID–19. Педагогічний колектив здійснював навчально-виховну та самоосвітню діяльність використовуючивіртуальні дошки Lino, Padlet, учителі проводили онлайн-уроки, використовуючи платформу Zoom, створювали сумісні групи з батьками та учнями у спільноті Вайбер, проводили тестування на платформі “Гугл класрум”. Використання тестових платформ дозволило подавати навчальний матеріал у форматі опитувань і тестів.

Тісній співпраці та конструктивному й своєчасному діалогу вчителів з батьками учнів сприяли електронні журнали та щоденники, створені на сайті “Нові знання” на початку навчального року.

На засіданнях методичних об’єднаньпедагогів гімназії вивчалися і обговорювалися документи Міністерства освіти з питань удосконалення навчально-виховного процесу, заслуховувалися доповіді з актуальних питань навчання і виховання учнів, аналізували відвідані навчальні заняття, виховні заходи, робили огляд новинок літератури та педагогічної преси із методик викладання навчальних предметів, аналізували навчальні програми, підручники, посібники, методичні рекомендації, дидактичний матеріал; аналізували якість знань, умінь і навичок учнів, їх вихованість; проводили моделювання навчальних занять, розв'язання педагогічних завдань і ситуацій новинки методичної літератури, дискусії щодо використання комп’ютерних технологій та Інтернет-ресурсів

Реформування освіти в Україні є складовою процесу адаптації національної освітньої системи до змін, що відбуваються в останні роки у європейських країнах і пов’язані з визнанням значущості знань як рушія суспільного добробуту та прогресу, отже питання забезпечення рівного доступу до якісної освіти є ключовим для розвитку всієї освітньої галузі. Поряд із засвоєнням базових знань перед сучасною освітою все більше постає завдання навчати учнів самостійно оволодівати новими знаннями та інформацією, навчити навчатися, виробити потребу у навчанні впродовж життя. Таку людину повинна формувати наша гімназія.

Головними завданнями гімназії є:

· Пошук і відбір для навчання творчо обдарованих і здібних дітей.

· Створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку .

· Забезпечення наступності і безперервності у змісті та організації навчально-виховного процесу..

· Формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення.

· Становлення в учнів цілісного, наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної й соціальної компетентностей.

· Надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб.

· Оновлення змісту освіти, розробка та апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.

· Розробка змістовно-методичного й організаційного аспектів особистісно-орієнтованого підходу та інтерактивної спрямованості в навчанні обдарованих і здібних дітей.

Створити мотивацію успіху, дати можливість кожному учневі відчути себе комфортно в стінах гімназії і зрештою допомогти йому сформуватися як особистості, розкрити і розвинути його творчу індивідуальність – мета діяльності педагогів.

Педагогічний колектив гімназії організовує свою діяльність на грунті національної культури і традицій, а за змістом та формами роботи відповідає національно-культурним потребам України, її становленню і розвитку як суверенної держави.

Головними показниками якісної роботи педагогів у 2020-2021 році стали:

◄іміджелогічна культура вчителів, підвищення якості роботи кожного педагога і якості навчання і виховання учнів;

◄конкурентноздатність випускників, їх готовність жити і творити в інформаційному суспільстві;

◄створення мотивації успіху особистості учня і вчителя, щоб гімназія стала школою успіху і радості для учнів і вчителів;

◄перетворення навчальної діяльності на органічне засвоєння знань як методологію, базу, основу діяльності людини в різних сферах життя;

◄виховання громадян, здатних збудувати цивілізовану європейську державу і жити в цій державі.

Вирішення поставлених проблем здійснювалося через:

●проведення засідань методичної та педагогічної рад;

●заняття психолого-педагогічного семінару;

●роботу методичних об′єднань;

●здійснення атестації вчителів;

●проведення моніторингу навчальних досягнень учнів;

Протягом 2020/2021 н.р. на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

- про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2020/2021 н.р.та затвердження плану методичної роботи на 2020/2021 н.р.

- про організацію роботи з обдарованими дітьми в 2020/2021 н.р.;

- про завершення міжатестаційного періоду педагогів, які претендуватимуть на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії та педагогічних звань у 2020/2021 н.р.;

- організація наставництва і стажування. Затвердження індивідуальних планів роботи з молодими вчителями;

- організація самоосвіти вчителів з визначеної проблеми. Підготовка матеріалів для самоосвіти;

- презентація методичних доробок вчителів, що атестуються;

- схвалення матеріалів досвіду роботи вчителів, що атестуються;

- про підсумки проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад;

Протягом 2020/2021 н.р. було організовано роботу гімназійних методичних об’єднань вчителів-предметників та класних керівників, затверджено плани їх роботи, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність гімназійнихметодоб’єднань було сплановано на основі плану роботи гімназії на рік та Стратегії розвитку ліцею №9 на 2021-2025 роки. Проведено заплановані засідання методичних об’єднань з усіх напрямів, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ, обласної онлайн-конференції, серпневої міської онлайн-конференції, рекомендації щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2020/2021 н.р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення моніторингів, так і науково-методичні питання. Кожен керівник методичного об’єднання, ретельно проаналізувавши діяльність об’єднання, перспективно визначив пріоритети в методичній роботі на 2020/2021 н.р., зокрема посилена увага роботі з обдарованими учнями, поширення передового педагогічного досвіду через публікації в фахових виданнях, узагальнення досвіду в професійний портфоліо вчителя-предметника, створення блогів тощо. Закріплено наставників за молодими педагогами.

З метою поліпшення інформаційно-методичного забезпечення організації роботи з педагогами протягом 2020/2021 н.р. адміністрація гімназії здійснювала контрольно – аналітичну діяльність. Проведено:

- перевірку стану вивчення викладання предметів;

- наступність у навчанні 5 класу;

- класно-узагальнюючий контроль;

- персонального контролю вчителів, які атестувалися;

- контроль за веденням класних журналів;

- відвідування навчального закладу учнями;

- перевірку питань виконання навчальних програм.

За підсумками перевірок підготовлено накази, які заслухано на нарадах при директорові. Учителям систематично надаються консультації про стан сучасної освіти в Україні шляхом проведення індивідуальних бесід, нарад при директорові, нарад при заступнику, консультації за публікаціями у фахових журналах, вебінарах, тренінгах, семінарів-практикумів. Педагогічні ради були проведені відповідно до річного плану. Учителі систематично працювали над удосконаленням форм і методів навчально-виховної діяльності для підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу шляхом проведення нетрадиційних уроків, впровадження в навчальний процес нових педагогічних ідей та досягнень передового педагогічного досвіду.

Впродовж 2020/2021 навчального року було проведено 12 засідань педагогічних рад, на яких розглядалися такі питання:

- Підсумки роботи гімназії за 2019/2020 навчальний рік. Напрями та перспективи на 2020 /2021 навчальний рік. Затвердження плану роботи гімназії.

- Організація дистанційного навчання в школі- виклик часу;

- Про досвід учителів англійської мови щодо вміння формувати в учнів позитивний інтерес до навчання;

- Про аналіз виконання заходів щодо впровадження Концепції Нової української школи в умовах реформування початкової освіти.

Заслуховувалися питання наслідків вивчення стану викладання навчальних предметів: української та англійської мов, математики, української та зарубіжної літератур, хімії

Через поширення гострої респіраторної хвороби COVID -19 колективно, враховуючи думку батьків учнів, вирішувалися питання організації освітнього процесу в СПШ №9 та гімназії №4 в умовах встановлення карантинних обмежень та протиепідеміологічних заходів.

Через карантинні обмеження та скасування ІІ і ІІІ етапів більшості Всеукраїнських учнівських олімпіад значна кількість обдарованих гімназистів взяли участь у І етапі. Ковбасюк Євген став переможцем 2 та 3 етапів олімпіади з математики. Вагому перемогу здобула учениця 11-го класу Коханюк Наталія у ХІХ Всеукраїнській конференції-конкурсі науково-дослідних робіт школярів “Зоряний шлях”, де посіла І місце серед членів секції”Наукові дослідження у Космосі” у четвертому етапі.

Учениця 11-Б класу БУРДЕЙНА ОЛЬГА, яка вже декілька років є громадською активісткою, як обдарована та активна гімназистка отримала грант на навчання у європейській школі в Грузії, м. Тбілісі. Дівчина пройшла конкурсний відбір у три етапи: заявка із загальними відомостями, тести з математики та англійської мови, два інтерв’ю з представниками ЄС та школи. За результатами відбору школа надала Бурдейній Ользі стипендію на навчання протягом двох років за програмою міжнародного бакалавріату в Грузії.

Для стимулювання творчого професійного росту вчителів широко використовується можливість атестації педагогічних кадрів. Був затверджений графік проведення атестації педагогічних працівників закладу та графік творчих тижнів. Протягом року вчителі, які атестувались у 2020/2021 році: провели відкриті уроки, презентували свій досвід роботи. Члени атестаційної комісії зробили узагальнений висновок про педагогічну та методичну діяльність кожного вчителя, що пройшов атестацію.

16 учителів гімназії у цьому навчальному році відповідно до плану пройшли атестацію. З них 1 учителю присвоєно категорію “спеціаліст І категоріїї, одному - спеціаліст ІІ категорії, Одній учительці присвоєно категорію“спеціаліст вищої категорії, тринадцятьом педагогам підтверджено раніше присвоєну категорію “Спеціаліст вищої категорії”

Значна увага приділялась самоосвіті педагогів. 20 учителів пройшли курсову перепідготовку при ОІППО в Чернівецькій області. Троє педагогів пройшли курси при ЧНУ. Також учителі проходили курсову перепідготовку онлайн на платформах Прометеус та Ед Ера.

Іноземні мови

Скеровуючись Стратегією діяльності та розвитку Чернівецького ліцею №9 на період 2021 – 2025 років основним стратегічним завданням вчителів іноземних мов є розвиток в учнів пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями з іноземних мов, навчання самостійного набуття знань та прагнення постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки. Пріоритетними напрямами в 2020-2021 н.р. стали формування сучасних освітніх компетенцій та формування високого рівня інформаційної культури учнів в умовах очного та дистанційного навчання.

Пандемія COVID-19 призвела до суттєвих змін у сфері освіти та викладанні іноземних мов зокрема.В 2020-2021 н.р. для проведення дистанційних уроків з англійської та німецької мов ефективно використовувалися платформа Zoom. Для цього вчителями за власний кошт були придбані ноутбуки та проведено в окремі кабінети незалежний від шкільного інтернет. З метою навчити дітей безпечному використанню цифрових технологій та онлайн ресурсів Світлана Денисівна Мелещук в рамках програми eTwinning успішно реалізувала проект “SafeatHomeSafeontheWeb”, іншими вчителями було сформульовано безпечні правила поведінки учнів в онлайн просторі.

Вчителями англійської мови здійснено повний перехід до НУШ в початковій школі. Всі вчителі, які викладають англійську мову в 1-4 класах пройшли підвищення кваліфікації та мають сертифікати НУШ. З метою розвитку навичок письма та закріплення лексико-граматичного матеріалу а 4-их класах вчителі працювали з учнями на навчальній онлайн платформі видавництва PearsonMyEnglishLab. У травні 2021 здійснено перехід до вивчення англійської мови за сучасними підручниками TeamTogether в других та третіх класах, які також мають електронну підтримку видавництва Pearson та відповідають вимогам навчальної програми МОН.

Учні середніх класів частково були охоплені англійськими навчальними онлайн платформами видавництва PearsonMyEnglishLab та MyGrammarLab та німецькими HueberInteractiv (ХуберІнтерактів) та Гете-Інституту KinderUni (Німецький цифровий КіндерУні) та Unior-Uni (Німецький цифровий ЮніорУні). Гімназисти брали участь в онлайн проектах європейської програми eTwinning під керівництвом Світлани Денисівни Мелещук. З метою формування екологічної компетентності школярів в 8-9 класах було проведено урок про захист навколишнього середовища SustainableLiving у співпраці з молодіжною організацією AIESEC. 40 учнів 8-9 класів успішно склали міжнародний Кембриджський іспит РЕТ, 21 учень 8-их класів склав іспит КЕТ та лише 4 учні 6-их класів складали іспит Flyers. Вчителі німецької мови впродовж років реалізовують Проект «Іспити у школах» Goethe-Institut та Міністерства Освіти та науки України. У 2020-2021 н.р. було проаедено підготовку учнів середніх класів до іспитів на здобуття міжнародних мовних сертифікатів Goethe-Zertifikat рівнів A1 та A2. Ефективність якісного вивчення іноземної мови у поєднанні зі складанням міжнародних іспитів на її знання перевірена часом, тому в наступному навчальному році методоб’єднання вчителів іноземних мов планує розширити низку іспитів та охопити ними більше учнів. З вересня 2022 року учні, які перейдуть до 5 класу, навчатимуться за новою освітньою програмою НУШ нового державного стандарту Кабміну, тому вчителі, які навчатимуть в 5-6 класах, вже зареєструвалися на онлайн платформі Британської Ради для проходження підвищення кваліфікації за Концепцією Нової української школи.

На жаль, через брак попереднього досвіду дистанційного навчаннязв’язок між вчителем та учнем в умовах карантину був дещо порушений, що в свою чергу вплинуло на якість знань старшокласників. Застосовані методи змішаного навчання – теорію проводити дистанційно або задавати учням на самостійне опрацювання, а практику організовувати очновияаились неефективними при вивченні іноземних мов.Високовмотивовані випускники показали гарні результати Кембриджського іспиту FCEта ЗНО з англійської мови. Учні Світлани Денисівни Мелещук Роман Пацурківський та Ніколь Криворучко отримали максимальні 200 балів з цього предмета. Проте в цілому у порівнянні з попереднім 2020 роком, коли гімназія №4 посідала 15 місце у рейтингу шкіл України з англійської мови, у 2021 році ми спустилися на 160 рейтингове місце з цього предмету. ДПА з англійськоїмови складало 49 учнів.Високийрівень у 29 учнів, достатній – 18, середній в одного учня, та впершенизькийрівень в однієїучениці. Середній бал становить 9.8. В порівнянні з минулим роком середній бал був 10.4. МіжнароднийіспитFCE в 2021 роцісклали лише 11 одинадцятикласників, двоє випускників отримали сертифікати Гете інституту рівня В1 та Руслана Гонца підтвердила рівень В2з німецької мови сертифікатом OSD.Проаналізувавши недоліки в роботі кафедра англійської мови планує в новому навчальному році посилити увагу до підготовки до ЗНО. Нами збільшено бібліотечний фонд підручників для 10-11 класів: закуплено підручники з розвитку письма SuccessfulWriting на кожного учня та підручники з підготовки до іспиту FCE, вчителями переглянуто календарне планування.

У 2020-2021 н.р. вчителями було організовано шкільну олімпіаду з англійської мови в офлайн форматі, у якій за бажанням взяло участь більше 60 гімназистів. А також проведено олімпіаду з німецької мови онлайн. 54 учні стали учасниками міжнародної олімпіадиHippo та семеро з них пройшли до півфіналу. Учениця 9-В класу Тетяна Лучак стала фіналістом міжнародної програми FLEXта поїхала на навчання до США.Активна участь школярів в проектах, конкурсах та олімпіадах з іноземних мов свідчить про високий інтерес до вивчення цих предметів, чому сприяє професійна робота вчителів англійської та німецької мов ліцею №9.

Початкова школа

В 2020-2021 навчальному році в спеціалізованій школі І ступеня №9 здобувало освіту 490 учнів в 13класах.

Педагогічний колектив вчителів початкових класів протягом2020-2021н.р. працював над реалізацією педагогічно-методичної проблеми: «Формування основних інтелектуальних і соціокультурних компетенцій у навчанні та вихованні учнів початкових класів шляхом удосконалення та модернізації освітнього простору навчального закладу».

Враховуючи новий онлайн-формат навчання, який здійснювався протягом навчального року у зв‘язку з тривалим карантином, основною метою роботи закладу стали пошуки найефективніших шляхів навчання та виховання учнів в онлайн-форматі, а саме:

-Знайомство педагогів зі зручними та комфортними онлайн-платформами для здійснення ефективного дистанційного навчання

-Розробки методичних рекомендацій для навчання та виховання учнів онлайн

-Проведення майстер-класів членами творчої групи педагогів (відкриті онлайн-уроки; онлайн-консультації; долучення вчителів до психолого-педагогічних онлайн-семінарів колег з інших шкіл міста, області)

-Щомісячні методичні наради, на яких тривало обговорення шляхів формування основних інтелектуальних та соціокультурних компетенцій учнів, у тому числі під час дистанційного навчання

Протягом навчального року учителі початкових класів працювали над вирішенням наступних завдань:

-Способи ефективного використання онлайн-платформ Zoom I GoogleMeet в умовах дистанційного навчання

-Особливості оцінювання результатів навчальних досягнень учнів початкових класів у дистанційному режимі

-Сучасний вчитель як провідник змін у контексті концепції Нової української школи

-Аналіз навчально-педагогічної бази проекту «Інтелект України»; перспективи подальшого впровадження проекту в освітнє середовище навчального закладу

-Засоби профілактики професійного вигорання педагогів

-Використання інтерактивних технологій в освітньому середовищі навчального закладу як засіб ефективного удосконалення інтелектуальних та соціокультурних компетенцій учнів

-Роль асистента вчителя в інклюзивних класах

У контексті роботи над науково-педагогічною проблемою було проведено низку методичних заходів:

-Круглі столи та навчально-педагогічні тренінги з метою аналізу та пошуку шляхів реалізації основних засад реформи шкільної освіти за концепцією Нової української школи

-«Аукціони ідей», спрямовані на оптимізацію навчального процесу

-методичні семінари «Сучасний учитель як провідник концептуальних засад Нової української школи», «Методи і засоби навчання та виховання учнів в онлайн-форматі», «Науково-педагогічний проект «Інтелект України»: досягнення, переваги, труднощі…», «Онлайн-екскурсії як ефективний метод розширення світогляду дитини».

У своїй роботі методичне об’єднання вчителів початкових класів керувалося Положенням про методичні об‘єднання, в якому визначено основні напрямки діяльності та форми роботи цього підрозділу методичної служби, а також використовувало такі форми роботи, як взаємовідвідування уроків, відкриті уроки(у тому числі, в онлайн-форматі), щомісячна організація методичних об’єднань та нарад, регулярне відвідування членами методоб’єднання засідань та круглих столів, організованих управлінням освіти Чернівецької міської ради з подальшим обговоренням та аналізом змісту заходів у формі круглих столів, тренінгів, виставок методичних напрацювань, онлайн-конференцій.

За ініціативи педагогів у закладі активно працює творча група досвідчених вчителів, яка вивчає, аналізує та впроваджує в освітній простір навчального закладу принципи формування основних інтелектуальних та соціокультурних компетенцій учнів початкових класів шляхом удосконалення та модернізації навчання та виховання. Члени творчої групи Рудан Л.В., Ореховська Н.В., Кіслінгер Г.М., Кравецька М.Г., Нагнибіда Л.В., Ахтимійчук М.Т., Калиненко Н.В. регулярно проводять консультування молодих педагогів, надають кваліфіковані рекомендації з питань методико-педагогічного характеру»

Перед закладомбули поставлені такі цілі освітнього процесу:

1. Забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту.

2. Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів.

3. Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм. 4. Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності.

5. Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів.

6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки.

7. Проведення атестації та сертифікації педагогів.

8. Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази школи.

Щоб успішно досягнути та реалізувати їх педагогічний колектив протягом 2020/2021 року працював над вдосконаленням своїх навиків та підвищенням кваліфікації. Всі педагоги закінчили курсову перепідготовку для впровадження концепції НУШ на електронній платформі EdEra. Також педагоги вдосконалювали свої навики на електронній платформі Prometheus, в Інституті Післядипломної Педагогічної Освіти Чернівецької області та в Чернівецькому національному університеті імені Ю.Федьковича. Весь колектив згідно оновлених вимог отримав підвищення кваліфікації у розмірі 30 год. Згідно перспективного плану атестації педагогічних працівників у 2020/2021 н.р. атестацію проходили Кіслінгер Г.М., Курилюк С.Я., Мішина Л.О., Кравецька М.Г. (підтвердили звання «вчитель-методист»), Паньків О.Я. (І категорія). Калиненко Н.В. нагороджено нагрудним знаком «Відмінник освіти».

Протягом 2020/2021 навчального року учніактивно брали участь у різноманітних конкурсах та посілипризовімісця:

· конкурс знавціврідноїмовиім. Петра Яцика (І етап);

· Всеукраїнськаукраїнознавчагра “Соняшник” ;

· Всеукраїнськийприродознавчий конкурс «Колосок осінній, весняний – 2020,2021»;

· Всеукраїнськийматематичний конкурс «Кенгуру – 2020, 2021»

Відповідно до річного плану роботи школи на 2020-2021 н.р. проаналізовано успішність учнів за 2020-2021 н.р.

Учні 1-3 класів, згідно програми Нової української школи, оцінюювалися вербально. У 1-3 класах Чернівецької СШ І ступеня №9 в якості підсумку класоводи заповнювали характеристику особистих досягнень учнів, де вказували основні вимоги до навчальних досягнень учнів з кожного предмету. В результаті проведення підсумкових перевірних робіт та опитувань вчителі визначають стан особистих досягнень учнів, який поділяється на 4 рівні: «має значні успіхи», «демонструє помітний прогрес», «досягає результату з допомогою вчителя», «потребує значної уваги і допомоги».

Середній бал навчальних досягнень по спеціалізованій школі І ступеня № 9 серед учнів 4-х класів за 2020-2021 н.р. складає – 9,9.

Високу результативність продемонстрували учні в усіх 4-х класів:

2020/2021 навчальний рік з відмінними успіхами завершили 57 четвертокласників, що складає 47,2% учнів, які були нагороджені «Похвальними листами за високі досягнення у навчанні».

Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, педагогічний колектив Чернівецької СШ І ступеня №9 орієнтуються на нормативно – правову базу з питань виховної роботи.

Для їх реалізації у Чернівецькій СШ І ступеня №9 був розроблений план виховної роботи та плани виховної роботи класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають в себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси.

Виховна робота педагогічного колективу Чернівецької СШ І ступеня №9 була підпорядкована проблемній темі школи «Забезпечення умов для становлення гармонійної й цілісної особистості школяра, всебічного розвитку його здібностей та обдарувань, збагачення інтелектуального потенціалу й духовності».

Виховна робота

На виконання Законів України «Проосвіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодопротидії булінгу », «Про запобігання та протидію домашньому насильству»; Указів Президента України від25.06.2013№344/2013 «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», від 18.05.2019 №286/2019 «Про стратегію національно-патріотичного виховання», постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 111 «Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», від 30.05.2018 №453 «Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року, від 10.07.2019 № 689 «Питання проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні», від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території іззначним поширенням гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016№988-р, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді на 2015-2020 роки, Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020роки; розпоряджень Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 56 «Про затвердження плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року», від21.08.2019 №693-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року», від 27.11.2019 № 1335-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року», від 20.02.2020«Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року», наказів Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 №439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України», від 31.10.2011№1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», від 08.04.2016 № 405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року»,від 02.10.2018№ 1047 «Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами», листів Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 № 1/11-5480«Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству», від 29.01.2019 № 1/19-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», від 18 грудня 2018 р. № 2657-УІІІ, від 20.07.2020 №1/9-385«Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»,від 14.08.2020 №1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії боулінгу (цькуванню)», розпоряджень Чернівецької обласної державної адміністрації від 22.01.2020 №69-р «Про затвердження регіонального плану заходів щодо реалізації норм положень Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» на 2020-2022 роки», рішень Чернівецької обласної ради VII скликання від 24.03.2017 №9-12/17 (зі змінами) «Про затвердження Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021роки», від 06.08.2020 «Про започаткування обов’язкового виконання учнями, вихованцями, педагогічними працівниками у закладах загальної середньої освітиДержавного Гімну України», «Стратегії виховання особистостів системі освіти Чернівецької області на 2016-2025 роки»,затвердженої рішенням колегії Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 15.04.2016 №1/2, наказу Департаменту освіти і науки від 11.07.2019 № 334 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти», рішення Чернівецької міської ради від 07.08.2020 №2342 «Про започаткування обов’язкового виконання учнями, вихованцями, педагогічними працівниками у закладах загальної середньої освіти Державного Гімну України», наказу управління освіти Чернівецької міської ради від 01.09.2020 №300 « Про організацію виховної роботи в освітніх закладах м.Чернівці у 2020/2021 навчальному році» наказу по Чернівецькій гімназії №4 від 21.09.2020 №122 «Про організацію виховної роботи в освітньому просторі гімназії у 2020/2021 навчальному році» у Чернівецькій спеціалізованій школі І ступеня №9 і Чернівецькій гімназії №4 здійснювався процес наскрізного виховання.

На основі педагогіки партнерства в освітньому середовищі гімназії відбувалося формування у школярів таких ключових компетентностей:

· Спілкування державною (усвідомлення ролі ефективного спілкування) та іноземними мовами (уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування)

· Соціальна та громадянська компетентності ( формування усіх форм поведінки для конструктивної і ефективної участі у громадському житті, сім’ї, соціумі. Повага до закону, дотримання прав людини і підтримка соціокультурного різноманіття)

· Обізнаність та самовираження у сфері культури ( глибоке розуміння власної національної ідентичності )

· Екологічна грамотність і здорове життя ( уміння розумно та раціонально користуватися природніми ресурсами, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя)

Впродовжнавчального року вчителі-предметники забезпечували участь учнівгімназії у міських конкурсах, оглядах,акціях, а саме:

· туристсько-краєзнавчі – Лукащук Я.О, Симака Т.Г

· художньо-естетичні, в тому числі:

- хорове та вокальнемистецтво – Паламар Н.Б, Федько Є.В

- графічне і декоративно-ужитковемистецтво –Микитюк Т.В, Симака Т.Г, Паламар Н.Б

- художнє слово – МостолюкГ.В

· військово-патріотичні –Васильєв В.В.

· екологічні– Біньовська Ю.М

· спортивно-масові Комарі М.В, Павлюк М.В

· НМТ «Фоліант» -Лаба О.В.

Класні керівники здійснювали підготовку і проведення свят і заходів, реалізацію проектів (онлайн і в реальному часі) , а саме:

·

· Свято першого дзвоника онлайн

· День вишиванки, зйомки відеоролика ( уч. врядування)

· День цивільного захисту ( Васильєв В.В , кл. керівники)

· Відео челендж до Дня пам’яті та примирення(уч. врядування

· Загальногімназійна онлайн година, присвячена Чорнобильській трагедії

· Гарні відеопривітання юнаків 9-В та 9-А класів з Днем 8 березня

· Відеозахід присвячений Дню рідної мови – Мостолюк Г.В

· Вшанування пам’яті Небесної Сотні – Сиротюк О.М

· Радіолінійки до Дня пам’яті героів Крут та міжнародного дня пам’яті жертв голокосту

· Виховні години до Дня Соборності ( кл. керівники)

· Відеопривітання до Дня Святого Валентина Мостолюк Г.В, Складан В.В

· День Європи – захист творчих робіт « Українці у Європі»- Сивак Н.М

· Вибори учнівського парламенту - Сивак Н.М

· Онлайн-вікторина Україна-Європа- Сивак Н.М

· Круглий стіл до Всесвітнього Дня здоров’я Біньовська Ю.М

· День бабака Біньовська Ю.М-(7 клас)

· Зустріч з представниками правоохоронних органів з числа батьків Сивак Н.М

· Тематична виставка у шкільній бібліотеці «Спорт для всіх» до Дня фізичної культури та спорту (1-11 класи, Дудка С.С – бібліотекар);

· Свято останнього дзвоника

У зв’язку з карантином був відмінений Вечір зустрічі з випускниками, а більшість заходів висвітлювалися на сайті гімназії - у вигляді презентацій, відеороликів.

Одним із основних векторів є патріотичне виховання. З метою його здійснення були радіолінійки до Дня козацької Слави, відеопрзентації До Дня памяті Небесної Сотні- Сиротюк О.М, відеорпрезентація до Дня гідності та свободи( Сивак Н.М). В День вишиванки 20 травня проведено на сайті гімназії фотовиставку « Моя вишиваний клас», створено відеоролик.

В рамках реалізації гімназійного проекту «Наближаємо Перемогу України! Бережемо соборність держави!» в гімназії за цей навчальний рік проведено виховні години.

Значна увага приділяється екологічному вихованню. В гімназії реалізовується Регіональна Концепція екологічного виховання. Так, до Дня міста проведено єдиний екоурок. Також під час Всеукраїнського уроку доброти «Гуманне ставлення до тварин» зібрано корм для тварин у Центрі стерилізації, проведено круглий стіл до Всесвітнього дня здоров’я для учнів 10 класу ( Біньовська Ю.М.). Учні 7-их класів підготували відеопрезентацію до Дня бабака.

В умовах карантину здійснювалась профорієнтаційна робота. Організовувалися зустрічі старшокласників в онлайн режимі з викладачами та студентами математичного, фізичного, біологічного факультетів ЧНУ.

Впродовж року учнями гімназії не скоєно жодного правопорушення, це свідчить про ефективнупревентивну роботу. Неодноразово відбувалися зустрічі з патрульною поліцією Чернівців в рамках - Тижня безпеки дорожнього руху , лікарями-наркологами (онлайн), представниками правоохоронних органів.

Значна увага приділена запобіганню проявів булінгу (цькування). Таких випадків в гімназії не виявлено. Розроблено відповідні заходи щодо запобігання цькуванню . Інформація висвітлена на сайті гімназії

Здійснюється повноцінна робота щодо соціального захисту учнів ( соц. педагог Біланчук Ю.О).

В гімназії навчається 620 учнів. Серед них схильних до бродяжництва та жебракування немає. Ведеться щоденний облікі аналіз відвідування учнями уроків із записами у відповідних журналах – класному та журналі обліку відвідування учнями школи, подається звітність в управління освіти. Налагоджена тісна співпраця з відділом опіки і піклування Чернівецької міської ради. Всі соціально незахищені діти забезпечені підручниками, залучені до всіх заходів, які проводяться в школі. Серед учнів гімназії є 3 дітей-переселенців (Луганськ,Макіівка Донецька обл, та Крим), 21 дитина, батьки яких є УБД. Дітям надано безкоштовне харчування та безкоштовний проїзд у електричному транспорті. Забезпечено зайнятість дітей соціально незахищених категорій в роботі гімназійних і позашкільних гуртків і секцій. Проживають в нормальних житлово-побутових умовах, матеріальний рівень сімей - добрий і задовільний, про що свідчать акти обстеження матеріально-побутових умов родин школярів. Класні керівники проводять роботу з різними категоріями дітей згідно соціального паспорту з метою вчасного вирішення питань соціального захисту та правових інтересів учнів. Здійснюється постійний моніторинг соціальних умов школярів, вносяться відповідні корективи в соціальний паспорт гімназії, проводиться контроль за подальшим навчанням і працевлаштуванням дітей із соціально незахищених категорій.

Соціальний педагог гімназії Біланчук Ю.О здійснює соціальний супровід дітей пільгових категорій; проводить консультування батьків дітей-інвалідів, випускників гімназії щодо продовження навчання у ВНЗ.

Цьогоріч діти оздровлювалися в таборах області з державного бюджету. Питання перебування всіх учнів гімназії під час літніх канікул перебуває під контролем адміністрації гімназії .

Психолог Сиротюк О.М проводить систематичне консультування дітей, батьків, опікунів з подальшим наданням рекомендацій.

Здійснюється робота з батьками, а саме:

· батьківські збори ( два рази в семестр онлайн або очно)

· декада відкритих дверей для батьків,

· анкетування щодо організації харчування школярів у гімназії

· консультування

· педагогізація батьків і інформування щодо можливого негативного впливу інтернет-ресурсів на психо-емоційний стан дитини.

Активно працює учнівська рада як орган учнівського самоврядування..В рамках ради працює чотири комісії,.( рада навчання, рада дозвілля, рада спорту, пресцентр(в рамках якого діє шкільне радіо). Обрано нового президента учнівського парламенту . Ним став учень 11 класу ІконніковДаниіл та голів рад. КвасницькаЄлізавета- рада навчання, Терлецька Віра – рада дозвілля, Терлецька Анна – рада спорту, Анна Гуменна – пресцентр.

Всі події з життя гімназії висвітлено на сайті гімназії. У цьому навчальному році було заплановано реалізацію проекту самоврядування для учнів 5-11 класів «Школа – територія арт-простору», в рамках якого учні різних вікових груп презентували свої таланти. Цей проект був гарно реалізований у 2019 році. На жаль, у зв’язку з пандемією не все задумане зреалізовано.

Питання наскрізного виховання здобувачів освіти заслуховувалося на нарадах при директорові, засіданні педагогічної ради гімназії, методичному об’єднанні класних керівників.

Звіт про використання благодійних внесків батьківського комітету

Чернівецької міської громадської організації «Наші діти»

за І і ІІ квартал 2021 року(січень-червень)

Ø 1.Фінансування за бюджетні кошти
Ø Навчальні засоби для НУШ 14255,25
Ø Комплект меблів для НУШ 198000,00
Ø Деззасоби 11232,00
Ø Деззасоби для миття рук 134955,00

Всього витрачено: 358442,25грн

******************************

Щорічний звіт директора Чернівецької гімназії №4 Чернівецької міської ради за 2019-2020 н. р.

Директор, адміністрація закладу у своїй діяльності впродовж звітного періоду керувалися законодавством України, Положенням «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальношкільних та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», а також Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками, іншими нормативними актами, що регламентують роботу загальноосвітнього навчального закладу.


Здійснювалося керівництво закладом, яке забезпечувало його діяльність. Педагогічний колектив закладу ставив перед собою мету допомогти кожній дитині досягти певних успіхів, реалізувати духовні, комунікативні, пізнавальні й творчі потреби. Тому партнерська співпраця вчителів закладу, учнів, батьків і громадських структур спрямована на досягнення кожною дитиною значущих для неї особистісних і колективних успіхів.

Результати роботи свідчать про те, що в нашому закладі працюють професіонали своєї праці, які підтверджують високий рівень знань наших учнів в освітянському просторі міста й високий рейтинг закладу не тільки в області, але й України. Гімназія посіла 56 місце в рейтингу закладів освіти України за результатами ЗНО минулого навчального року.

Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на виконання головного завдання – формування у школярів прагнення до навчання; готовність своєю навчальною, а потім і фаховою працею досягти власного соціального успіху і зробити внесок у громадську, державну справу.

Над реалізацією цих завдань наполегливо працювали:

Адміністрація

Заступники з навчально-виховної роботи:

І ступінь початкова школа – Рудан Л.В.

Гімназія – Лаба О.В., Дзюбко А.О., Мойсова О.П.

Заступник – з адміністративно-господарської роботи – Харюк Д.С.

Педагогічний персонал: 84 педагоги, з них

45 вчителів мають педагогічне звання «Вчитель-методист»,

10– «Старший вчитель»,

18 педагогів нагороджено нагрудними знаками «Відмінник освіти України», троє є лауреатами премії ім.Ю.Федьковича.

Технічний персонал: 25 працівників.

Матеріально-технічна база закладу задовільна й відповідає санітарним вимогам щодо експлуатації навчальних приміщень й надання освітніх послуг.

Проектна потужність двох будівель розрахована на 890 учнів.

Загальна площа всіх приміщень – 7535кв.м. Функціонують 48 класних кабінетів.

В 2019-2020 навчальному році в спеціалізованій школі І ступеня №9 здобувало освіту 489 учнів в 13 класах і 626 учнів в 19 класах гімназії №4.

Головною методичною проблемою, над якою працював педагогічний колектив, було формування ключових компетентностей особистості школяра, стимулювання самоосвітньої діяльності учнів і учителів; підвищення якості освітнього процесу на основі моніторингу навчальних досягнень учнів.

У межах роботи над єдиною методичною проблемою на науково-практичних семінарах, на засіданнях педради, сумісно з батьківською громадою, методичних об’єднань вчителів-предметників були розглянуті питання запровадження компетентнісного підходу в освітній процес, шляхів вдосконалення педагогічного моніторингу, розвитку навичок самоосвіти школярів, ознайомлення вчителів з інноваційними методами навчання.

Активізувалась самоосвітня діяльність вчителів щодо вивчення сучасних підходів до навчання і виховання школярів. 100% вчителів володіють навичками роботи на комп’ютері, що сприяє роботі з учнями у формі індивідуального та дистанційного навчання.

2019-2020 навчальний рік був ускладнений карантинними заходами пов’язаними із COVID–19. Педагогічний колектив здійснював навчально-виховну та самоосвітню діяльність використовуючивіртуальні дошки Lino, Padlet, проводили онлайн-уроки, використовуючи платформу Zoom, створювали сумісні групи з батьками та учнями у спільноті Вайбер, проводили тестування на платформі «На Урок», у Гугл-формі, Kahoot. Використання тестових платформ дозволило подавати навчальний матеріал у форматі опитувань і тестів.

З метою мотивації учнів до навчання, формування їх пізнавального інтересу вчителі школи створювали інтерактивні завдання на онлайновому сервісі LearningApps, що дозволяло перевірити, закріпити отримані знання.

З метою підвищення кваліфікації, спілкування з колегами, батьками та учнями у школі створено блог-платформу 46.com.ua. Кожен педагогічний працівник школи розміщує навчальний матеріал для учнів 1 – 11 класів із супроводом завдань з ілюстраціями, відео-аудіо.

За річним планом роботи протягом навчального року35 вчителів пройшли курсову перепідготовку на базі ІППО й атестовано -12 вчителів. Адміністрація закладу, організовуючи методичну роботу, реалізує принципи науковості, системності, послідовності.

Використовуються різноманітні форми методичної роботи – від традиційних до сучасних – інтерактивних.

Адміністрація та педагогічний колектив тісно співпрацюють з управлінням освіти Чернівецької міської ради, обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, педагогічним коледжом та Чернівецьким Національним університетом.

Заклад шукає різні шляхи реалізації своїх функцій. Мета роботи нашого педагогічного колективу направлена на реалізацію соціального замовлення суспільства, підвищення якості освітніх послуг, розвитку індивідуальних здібностей учнів. Освітній процес побудовано на засадах гуманізму, демократизму та особистісної орієнтації, використання інноваційних технологій.

Цей навчальний рік приніс нам 65 перемог в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад, що на 8 більше, ніж у попередньому році. Особливо приємно сьогодні назвати учнів, які здобули по декілька перемог. Першість має учениця 8-Б класу Лаб'як Оксана, яка здобула перемогу у семи олімпіадах, 6 перемог здобула випускниця 11-Б класу Плетньова Дарина, 5- учень 10-А класу Пацурківський Роман. По 4 призових місця на ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад здобули учениця 8-В класу Лучак Тетяна та учениця 9-Б класу Бурдейна Ольга. Вперше взяв участь в олімпіадах і посів перші місця в олімпіадах з хімії, фізики та математики учень 7-В класу Ковбасюк Євгеній.

У другому етапі Всеукраїнської олімпіади учні 8-11 класу здобули 18 призових місць з англійської мови та 8 призових місць з німецької мови.

Інтелектуальні досягнення учнів було відзначено також на міжнародному рівні. 118 гімназистів віком 14+ взяли участь в міжнародному онлайн конкурсі “Bestin English” серед 40 європейських шкіл.

За участь в проектах європейської програми eTwinning Plus «Партнерство між школами Європи» під керівництвом вчителя англійської мови Мелешук С.Д. наші школярі були нагороджені двома міжнародними відзнаками.

Учні гімназії Тайбман Поліна, Даниїл Іконніков, Ольга Ткач, Ольга Бурдейна, Дарія Волосова та Ольга Хребтій стали переможцями першого раунду міжнародної олімпіади Hippo, організованою Global Hippo Association регіону Україна та Румунія, Молдова, та пройшли в півфінал цієї олімпіади.

У 2019/2020 н.р. учителі англійської мови продовжили співпрацю з Кембриджським університетом у рамках програми Центру по підготовці до міжнародних англійських іспитів та підтвердили право гімназії на відзнаку “Золотим сертифікатом”. Вони підготували 140 учнів гімназії до складання Кембриджських іспитів з англійської мови САЕ, FCE, РЕT, КЕТ, Flyers рівнів А2 – С1.Четверо педагогів Мелешук С.Д., Дзюбко А.О., Тимовська А.О. та ДорошН.Вуспішно склали міжнародний іспит з методики викладання англійської мови ТКТ.

В свою чергу вчителі німецької мови в 2019/2020 н.р. продовжили співпрацю з Гете- інститутом у рамках програм “Міст до вищої освіти” та “Іспити у школах” та були нагороджені подяками Гете інституту. Учні 6-11-х класів складають міжнародний іспит з німецької мови.

В цьому навчальному році учениця гімназії, Кімак Діана, переможниця «Програми обміну майбутніх лідерів» (FLEX) навчалася в школі США, проживаючи в американській сім’ї.

Приємно, коли учні гімназії, поглиблено вивчаючи англійську мову, демонструють грунтовні знання з точних та природничих дисциплін. За цими успіхами стоїть тісна співпраця учнів та педагогів, у якій учитель щедро ділиться своїми знаннями, досвідом, демонструє підтримку і розуміння, а вихованець виправдовує його довіру на всіх рівнях. Наші учні є активними слухачами Буковинської малої академії, де вони мають змогу спробувати себе в ролі юних науковців. Учениця 9-А класу Щербань Анна стала переможцем конкурсу-захисту наукових робіт при Буковинській малій академії наук, де посіла ІІ місце. Особливих слів заслуговує наша випускниця Заячук Анастасія, яка впродовж багатьох років була переможцем Всеукраїнської олімпіади з географії усіх рівнів, а в 2019 році стала учасником Міжнародної олімпіади з географії, яка відбувалася в Південній Кореї.

Педагоги гімназії усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав і свідомого виконання обов'язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі залишаються забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, виховання патріотичних почуттів. У зв'язку з цим виховна діяльність гімназії спрямована за такими напрямами: -превентивне виховання; - морально-етичневиховання; -художньо-естетичне виховання; -громадянсько-патріотичне виховання; -фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя. Учні школи постійно беруть участь у різних заходах, конкурсах і фестивалях всіх рівнів. Традиційною є участь учнів гімназії у міському конкурсі дитячої та юнацької творчості «Чернівецькі родзинки». Цього року дипломанткою конкурсу стала учениця 5-го класу Заболотна Євгенія. З ініціативи учнівського самоврядування команда учнів гімназії долучилася до участі у проекті «Шкільне реаліті», який реалізовувався за підтримки агенства США з міжнародного розвитку. «Шкільне reality»– це проєкт, ідея якого полягає у тому, що серіал знімають реальні вчителі та учні шкіл зі всієї України. Метою проєкту є розкритття творчого потенціалу учасників та популяризація використання медіа матеріалів в освітньому процесі. Учні гімназії посіли ІІ місце у цьому проекті. Силами учнівського самоврядування реалізовано інші цікаві проекти, зокрема « Schoolevent: Hallowing 2019», в рамках якого відбувся благодійний ярмарок кондитерських виробів та виробів «handmade». Зібрані 12780 грн витрачені на допомогу онкохворим, новорічне свято для старшокласників, створено Instagram сторінку гімназії. Шкода, що карантин не дав реалізувати усіх задумів учнів. В онлайн режимі відбувся День вишиванки, свято останнього дзвоника.

На високому професійному рівні пройшли цьогоріч «Вечір зустрічі шкільних друзів» 10-А (Тюфтій С.Г) 2 лютого, та загальнощкільний захід «Гімназист року» 19 грудня. До підготовки та проведення цих заходів долучилися випускники нашої гімназії (Ольга Іванова, Олег Горинюк, Олександр Білоус), які доповнили святкову програму яскравими виступами та номінували учнів у різних досягненнях. На зустріч шкільних друзів завітали 50-ти, 40-ка, 30-ти, 20-ти, 10 річні ювіляри. Переповнена актова зала та неймовірний артистизм учнів 10-А класу зробили зустріч незабутньою.

Активно долучалися учні гімназії до участі у спортивних змаганнях:

Легка атлетика - І місце ( 5-6 класи)

Шкіряний м’яч - І місце область, Всеукраїнські зональні - ІІ місце

Настільний теніс - ІІІ місце у міських змаганнях

Сокіл - Джура – І місце на міському конкурсі, вихід на область

Футбол – збірна гімназії - ІІ місце серед шкіл міста на гімназіаді міста

Футбол серед учнів 5-тих класів - ІІІ місце

Перехідний кубок по футболу – ІІІ місце.

Баскетбол ( юнаки) ІІІ місце – півфінал

Велосипедний спорт - ІІІ місце

Високу результативність учнів гімназії у спортивних конкурсах забезпечили вчителі фізичної культури Комарі Марія Василівна та Павлюк Михайло Васильович.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ На виконання Закону України № 230-V від 05.10.2006 «Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту осіб із числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування» (із змінами), Закону України № 2961-ІV від 06.10.2005 «Про реабілітацію інвалідів в Україні» (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України № 864 від 28.12.2006 «Про планування діяльності соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми інвалідами системи Міністерства освіти і науки України», указів Президента України від 12.01.2018 року №5 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа», від 23.06.2001 №467/2001 «Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями», від 30.12.2000 №1396/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей», з метою забезпечення соціального захисту та виконання нормативних документів протягом 2018/2019 навчального року було проведено ряд заходів, зокрема: - у вересні був складений план роботи з пільговим контингентом на 2019/2020 навчальний рік; - оновлена та доповнена база даних дітей пільгових категорій; - організоване безкоштовне харчування для учнів з малозабезпечених сімей (двоє учнів); - усі учні залучаються до участі в загальношкільних заходах; -з учнями та їх батьками проводилися індивідуальні бесіди та консультації; - питання про роботу з учнями пільгового контингенту заслуховувалося на нарадах при директорові та педагогічних радах. У 2019/2020 навчальному році кількість дітей пільгових категорій становила 23 учні. Із них: - діти з малозабезпечених сімей – 1 учень); - багатодітних – 29 учнів з 9 сімей - діти-напівсироти – 5 ,діти інваліди – 1,, діти учасників АТО 25, діти ліквідаторів ЧАЕС 5, переселенці 3.

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання гімназії – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Останніми роками випускники гімназії стають не тільки студентами державних вишів, а успішно навчаються у провідних вузах Польщі, Німеччини, Америки. Саме тому, традиційними у гімназії є зустрічі з викладачами навчальних закладів як України, так і близького зарубіжжя.. Тісною є співпраця з ЧНУ, КНТУ. Цьогоріч на зустріч були запрошені викладачі Львівського католицького університету.

СПІВПРАЦЯ З БАТЬКАМИ Виховання учня у школі та сім'ї – щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів. Класні керівники тісно співпрацюють із сім'ями своїх вихованців, спілкуються з родинами. Впродовж року двічі проводились батьківські збори,в умовах довготривалого карантину ця співпраця стала тісною шляхом онлайн переписки. Найбільша увага приділялася класними керівниками індивідуальній співпраці з родинами

Звіт по протидії булінгу у Чернівецькій гімназії №4

Уроки-спілкування (5 кл) Жовтень - листопад «Як тобі живеться п’ятикласнику?» - попередження шкільного булінгу та покращення адаптаційного періоду
Уроки-спілкування Жовтень-грудень «Хочеш змінити іншого – змінися сам» «Змінюй в собі негативне ставлення до інших». 5-7кл. – «Допоможи собі рятуючи інших». 8-11 кл. - «Стережись! Бо, що посієш, то й пожнеш», «Про стосунки в учнівському середовищі».
Тренінги 7-9 кл Жовтень-лютий Служба шкільного порозумння з підлітками (тренінги для покращення навиків комунікації класному колективі)

Працюючи над реалізацією концепції виховної роботи, педагогічний колектив організовував і проводив з учнівським колективом роботу, яка включає в себе національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, художньо–естетичну, екологічну, правову, трудову і фізичну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту. Ці напрями виховання тісно взаємопов’язані між собою і утворюють цілісну систему, яка забезпечує виховання всебічно розвиненої особистості.

З метою вивчення історії та культури рідного краю співпрацюємо із музеями міста.

У закладі у системі проводиться робота щодо забезпечення соціальної підтримки дітей пільгових категорій. Створено відповідний банк даних.

80 % дітей пільгового контингенту залучені до роботи в безкоштовних гуртках, спортивних секціях. Традиційно на початку навчального року проводиться місячник «Увага, діти на дорозі», «Місячник охорони дитинства», проводиться акція «Милосердя», «Наша школа рідний дім». Соціальна підтримка дітей пільгової категорії проводиться згідно з діючим законодавством. В закладах обладнано два медичних кабінети відповідно до нормативних вимог. За рахунок бюджетних коштів заклади своєчасно забезпечується необхідними медикаментами для надання першої медичної допомоги. Вся документація учнів та санітарні книжки працівників ведуться у відповідності з нормативними документами. Учні та працівники гімназії та СПШ №9 планово проходять медичний огляд. Щорічно питання про результати медичного огляду розглядаються на нарадах при директорі.

В закладі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів. З учнями вивчаються правила дорожнього руху. Щомісячно класні керівники проводять бесіди з протипожежної безпеки, правил поведінки на водоймищах та техніки безпеки під час проведення уроків та позаурочних заходів.

Важливими учасниками виховного процесу є батьківська громадськість.

Співпраця батьківської громадськості та педагогічного колективу вказує на зростання ролі батьківського активу в житті закладу. Налагоджені партнерські стосунки між вчителями та батьками на основі довіри, взаємодопомоги, творчої взаємодії. Батьківським активом закладу ведеться робота по благоустрою території та приміщень, надання допомоги в організації ремонту, проведенні загальношкільних масових заходів. Щороку раз на семестр проводиться аналіз та звіт поповнення матеріальної бази закладу за бюджетні та благодійні батьківські кошти.

Звіт про використання благодійних внесків батьківського комітету

Чернівецької міської громадської організації «Наші діти»

за І і ІІ квартал 2020 року (січень-червень)

1. Господарські поточні витрати 31090,65
Ø Проведення електричних робіт в кабінетах 800,00
Ø Привітання ювілярів та надання матеріальної допомоги 2500,00
Ø Ремонт комп’ютерної техніки, заправка картриджів 720,00
Ø Придбання канцтоварів, журналів, наочного приладдя 517,00
Ø Придбання медикаментів 465,00
Ø Ремонт акустичної системи 800,00
Ø Організація міських семінарів для вчителів 220,00
Ø Участь у міському проекті 2500,00
Ø Встановлення бойлера та ремонт сантехніки 1500,00
Ø Фонд заробітної плати бухгалтера, керівника по охороні праці, 0,5 ст.медсестри 14100,00
Ø Придбання господарських товарів (Лампочки,шурупи, дюбеля, відра, лопати, замки, фарби, крани, сифони, віники, замки ) 4467,80
Ø Організація вивезення сміття 1500,00
Ø Придбання миючих засобів 1000,85
Ø 3.Фінансування за бюджетні кошти 11665,40
Ø Деззасоби 3723,00
Ø Дозатори для рідкого мила 1028,40
Ø Рідке мило 2970,00
Ø Дошка шкільна 3944,00

Всього витрачено:42756,05грн

Отже, виходячи з аналізу роботи школи за минулий рік, визначені головні завдання закладу на 2020-2021н.р.:

  • · ·оновлення змісту середньої освіти шляхом затвердження нових, стандартів, навчальних планів і типових навчальних програм, орієнтованих на компетентнісне навчання;
  • · ·створення системи постійного моніторингу та забезпечення якості освіти;
  • · ·формування в школі та поза її стінами освітнього середовища, яке сприяє творчій самореалізації дітей та освітян – лідерів змін;
  • · ·Підвищення результативності участі в предметних олімпіадах і конкурсі МАН
  • · ·Виховання в дітей любові до України, рідного міста, гімназії №4
  • · ·Запобігання правопорушень учнів, профілактична робота з правового виховання.

Директор гімназії І.Б.Солтисік

Кiлькiсть переглядiв: 672

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.